AndiScan micro je pokročilý balistický rychlostní Dopplerovský radar pro měření úsťové rychlosti střel. Pracuje ve frekvenčním pásmu 24GHz. Jedná se o vysoce integrované zařízení s velmi malými rozměry, které je zamýšleno k montáži přímo na pušce. To zbavuje uživatele nutnosti komplikovaného nastavení souososti směrů a rovněž to umožňuje použití zařízení v různých dynamických situacích. Jedná se první zařízení toho provedení na trhu.

Aktuality

 • (12/2023) A2/Mark-ii Firmware – see details at support page.
 • (3/2023) pouzdro – pokročilá průmyslová technologie plastu (použito v celé 2023 produkci)

A2/Mark-ii new features

 • FW Compatibility, installation instructions and details – see support page.
  • FW is compatible with all HW A2.2. All current AndiScan A2 users can easily upgrade to A2/Mark-ii.
 • Triggering by Signal detection
  • A2/Mark-ii can now trigger by direct signal detection as an alternative to standard acoustic pressure triggering. A direct signal detection allows triggering by silent sources and it is not affected by other shooters.
 • Series data autosaving and current series editing
  • A2ii autosaves the series data to SD card after each shot or after you edit (delete) shots.
  • Active series measurement can be browsed directly in the measurement screen by [Back/Next] buttons.
  • Arbitrary shot (either the last one or any previous when in browsing mode) can be deleted by [Back_Long] press.
  • The series is finalised (no further editable) to SD card by [Next_Long] press.
 • Extended H measurement range
  • The signal processing in H (High) measurement range now allows for speeds up to 1500 mps.
 • User interface improvements
  • Main measurement screen is simplified and has much larger fonts for easier reading.
  • All configuration screens now have more intuitive editing.
 • Factory defaults reset
  • A selected configuration profile can be reset to factory defaults.
 • Expert mode
  • Expert mode is now needed only for selecting L (Low) measurement range and for Manual (MAN) measurement mode. All other configurations are available in Standard mode.
 • Remote Shell application and Bluetooth (BLE) connectivity
  • AndiScan Remote Shell Application enables to remotely control the device, remotely view the displayed and measured data and access the stored data.

Nové a vylepšené vlastnosti modelu A2

 • kompletně přepracovaná elektronika – cíleno na zvýšení robustnosti zařízení, lepší servisovatelnost a umožnění nových funkcí
 • modifikace mechanického provedení – lepší ergonomie klávesnice, jednodušší přístup k baterii, slot SD karty v robustní pozici zvyšující odolnost vůči nárazům, unifikované rozměry montažních slotů
 • hodiny reálného času – umožňuje zaznamenat čas a datum meření
 • rozšířené možnosti konfigurace HW transceiveru – umožňuje jemné nastavení ofsetu nosné frekvence pro lepší kontrolu interference, zesílení přijímače může být nastaveno na dvě hodnoty pro velmi slabé a velmi silné signály
 • vzdálené spouštění (volitelný doplněk) – umožňuje přesné spouštění s minimální latencí (méně než 200 mikrosekund) pro téměř “reálné” měření V0 a nebo pro spouštění ve speciálních scénářích měření
 • vnitřní pamět nezávislá na SD kartě – pro uložení posledních 100 měřených hodnot
 • automatická kalibrace vnitřnícho spouštěcího senzoru – lepší a reprodukovatelné nastavení v širokém rozsahu okolních podmínek
 • vylepšené prohlížení uložených dat – dlouhý stisk tlačítka pro rychlé změny
 • zobrazení výkonového profilu – 16 segmenotový čárový graf ukazuje relativní výkon přijatého signálu v měřicím okně. Uživateli to umožňuje identifikovat problémy se spouštěním a se směrováním antény.
 • kompenzace stranového ofsetu – (viz kapitola 5 Uživatelské příručky) kompenzace stranového ofsetu umožní najít skutečnou V0 hodnotu rychlosti.
 • vylepšené zpracování signálu – zpracování signálu je víc tolerantní ke správnému umístění zařízení a eliminuje některé nedokonalosti šíření signálu
 • SD/ES možnost výběru zobrazení

Klíčové vlastnosti

 • Miniaturní rozměry umožňují montáž přímo na pušce. Miniaturizace rozměrů byl hlavní návrhový cíl.
 • Přímá montáž na pušce v blízkostí komory umožňuje spouštění měření mechanicky přímo vedenou vibrační vlnou výstřelu. To činí spouštění spolehlivým a s nízkým zpožděním.
 • Spouštění s nízkým zpožděním znamá, že zařízení může měřit rychlost v těsné blízkosti ústí hlavně. Tím se vyhybáme nutnosti extrapolace měření k získání úsťové rychlosti.
 • Zpracování signálu je optimalizované na přesné měření rychlosti a pro miniaturní rozměry zařízení.
 • Zařízení poskytuje kompletní statistiku měření včetně grafického histogramu.
 • Zařízení explicitně odhaduje svou vlastní preciznost měření (99% konfidenční interval) na základě přijatého odstupu signálu od šumu.

Výroba a distribuce

Důležité: Ověřte si dostupnost v e-shopu. Rovněž se informujte na Terms and Conditions.

Specifikace

 • Dopplerovský radar v 24GHz pásmu (24.150 – 24.220 GHz, rozteč kanálů 10 MHz)
 • Výstupní výkon vysílače 11 dBm
 • Rozsah měření rychlostí (* pouze v expertním módu)
  • High (H) 484 – 1500 mps
  • Wide (W) 242 – 1309 mps
  • Mid (M) 30 – 303 mps
  • (*) Low (L) 1.0 – 121.3 mps
 • Jednotky měření – mps, fps, kph, mph
 • Preciznost měření s 99% konfidencí pro daný odstup signál-šum (SNR) (očekávaná hodnota založená na teoretické analýze)
  • 0.50 mps H/W range, SNR= 20dB
  • 0.06 mps M range, SNR= 20dB
  • 0.03 mps L range, SNR= 20dB
  • 0.16 mps H/W range, SNR= 30dB
  • 0.02 mps M range, SNR= 30dB
  • 0.008 mps L range, SNR= 30dB
 • Minimální interval mezi měřeními – approx 1s.
 • Rozměry (V) 92 x (Š) 66 x (H) 28 mm
 • Hmotnost (včetně interní baterie) 141g

Support and Resources

 • User Guides
 • Firmware updates
 • Pokud budete mít technické obtíže nebo budete potřebovat technickou pomoc, kontaktujte nás na support@sqi-andix.com